Τα μυστικά επιτυχίας της ιδιωτικής εκπαίδευσης – Χρύσανθος Σαββίδης

H 25ετής πείρα του στο τομέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης, τόσο η λειτουργία του δικού του Ινστιτούτου καθώς και το γεγονός ότι είναι αντιπρόσωπος σε περισσότερα από 25 πανεπιστήμια στο εξωτερικό μιας και έχει καθοδηγήσει χιλιάδες φοιτητές, καταστούν τον κο. Χρύσανθο Σαββίδη @chrysanthossavvidesa επιτυχημένο επιχειρηματία. Οι συμβουλές που μοιράστηκε μαζί μας είναι πολύτιμες για την επίτευξη των επαγγελματικών μας στόχων. Ο κος Σαββίδης αναφέρθηκε: • Στην σκληρή δουλειά • Στη Μεθοδικότητα • Ειλικρίνεια και • Ενημέρωση Στο χέρι μας είναι να παραδειγματιστούμε. Εγκάρδιες ευχαριστίες κ. Χρύσανθε μου. @savvinstitute @chrysanthossavvidesa